dilluns, 25 de novembre de 1974

18-1-2004 Copio la carta del director de Cavall Fort que m'envià quan li vaig demanar a quins números havien publicat articles del pare:

Senyor Joaquim Elias
Barcelona


Benvolgut amic,
Corresponent a la seva amable carta tenim el goig
de fer-li arribar el material de Cavall Fort que conté treballs
del seu pare, senyor Jordi Elias (q.e.p.d.), que fou tan apreciat
col.laborador de la nostra revista.

Desgraciadament no disposem d'exemplars de tots els
números que hem publicat fins ara. Per això, fins i tot a fi de po-
der-li enviar segons quins exemplars, ho hem hagut de fer per mitjà
l'àlbum sencer. En altres casos no ens queda ni tan sols l'album.

Li preguem que accepti aquest material com a obsequi,
ja que tenim molt goig de poder-l'hi oferir.

Quedem a la seva disposició i el saludem molt aten-
tament.

Cavall Fort Albert Jané