dimarts, 14 d’octubre de 2003

14 Octubre 2003
El Fons Elias

La Biblioteca Nou Barris rep una important donació per al seu fons de circ

Jordi Elias i Campins va néixer a
Barcelona l'any 1912. Fou escriptor,
especialitzat en circ. La seva afecció al
circ li venia del seu pare, el qual preferia
mil vegades una actuació de circ, que
anar al cinema o al teatre. I va ser al Circ
Olímpia que, de ben petit, va descobrir el
fascinant món del circ i en va fer un refe-
rent en la seva vida.

Per tal de documentar-se per elaborar
els seus articles, s'havia incorporat a
diversos circs ambulants, per la qual
cosa va tenir relació amb grans artistes
de circ com Rogelio, Polo i René Rivels,
Popey, els germans Tonetti, Pinito del
Oro, Troupe Arata, Trío Helios, el clown
Beby, Duo Farias, el faquir Sager,
Hermanos Martini, Kaniska, Los Apollo,
Los Álava, entre molts d'altres.

De l'any 1956 al 1962 va editar la revista
Circo, en la qual, entre molts col.labora-
dors, també hi tenien una columna
("Cinco hermanos van al circo") els
seus fills, fent la crítica de la darrera
actuació de circ que havien vist. Aquesta
publicació, segons Elias, era l'única al
món que es publicava mensualment.

També va col•laborar a la Hoja del Lunes,
així com també havia escrit algun article
per la revista Destino, La Veu de
Catalunya, La Vanguardia i El Mundo
Deportivo. És autor d'obres de temàtica
diversa com: Gaudí, assaig biogràfic
(1961), Diàlogos en el circo (1962), Deu
anys de circ (1964), Historietes ximples
(1965), Viatge per la costa catalana
(1966) i Pobles, viles i ciutats: Altafulla,
Balaguer, Malgrat, Tàrrega (1966).


Al llarg de la seva vida, va anar formant
una gran col•lecció de fotografies, llibres,
retalls de premsa, cartes, postals i altres
documents relacionats amb el circ, que
han estat donats a la biblioteca Nou
Barris pels seus hereus, per tal que es
conservi i es posi a l'abast dels investi-
gadors, estudiants i usuaris en general.
Entre aquest fons, hi ha un manuscrit
inèdit que porta per nom La capsa de les
sorpreses, on explica totes les vicissi-
tuds que va viure, al llarg dels anys,
immers en el món del circ i, com he dit al
principi, acompanyant artistes i compan-
yies per diferents llocs del país.

La biblioteca Nou Barris està molt agraï-
da d'aquest gest, tan generós, fet pel
seu fill Joaquim, en nom dels seus ger-
mans i familiars. En aquests moments,
després de revisar tots els documents,
s'està processant el fons per tal de
posar-lo disponible i fer-ne la màxima
difusió.

Estem segurs que aquest fons, per la
seva condició de documents únics, com
ho són els manuscrits i les fotografies, o
bé exhaurits com és el cas dels llibres,
atraurà molts investigadors, historiadors,
alumnes i usuaris interessats en aquest art.