divendres, 7 de setembre de 2007

He acabat de copair/escanejar els tres-cents articles de premsa que tinc del meu pare entre 1955 i 1972. Junt amb el llibre 10 anys de circ, el llibre no publicat "Elegia del circ" i el fitxer adjunt sobre la Pinito, ja he fet un fitxer de noms de circs i d'artistes durant aquells anys. Un miler de pàgines. No sé si amb algun motiu pràctic però segur que n'hi ha un sentimental/emocional que m'hi mou sense més.

He après que hi havia altres artistes que feien el numero de la Pinito, descripció del qual trobaràs, em sembla recordar a la pàgina 18 del llibre, tant homes com dones, sempre sense lligar. Veuràs la crònica de la seva caiguda a Suècia l'any 1958, fet que no et desitjo de cap manera, per tant, prudència màxima.

Vaig anar a la Escola de circ i a la biblioteca a veure la exposició. També vaig recollir el video de cinc minuts que ens filmaren el dia 15 d'abril i emetiren el 19. El meu germà quedà encantat i n'està fent còpies per tothom. La entrevistadora ho féu molt bé amb preguntes curtes i clares i tots quatre germans crec que ens expliquem prou clarament.